Home чл. 631, ал. 1 ГПК

чл. 631, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Спиране и възобновяване на производството пред националния съд
Чл. 631. (В сила от 24.07.2007 г.) (1) С отправянето на запитването съдът спира производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт