Home чл. 626 ГПК

чл. 626 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Препращане на делото
Чл. 626. (В сила от 24.07.2007 г.) Когато възражението е подадено в срок, съдът указва на заявителя, който не е изключил възможността за разглеждане на делото по исков ред, да довнесе по сметка на родово и местно компетентния съд дължимата държавна такса. Съдът препраща служебно материалите по делото на родово и местно компетентния съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт