Home чл. 625 ГПК

чл. 625 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Компетентен орган за издаване на европейска заповед
Чл. 625. (В сила от 24.07.2007 г.; изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Молбата за издаване на европейска заповед за плащане се подава пред окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението.
(2) Когато не е изключена възможността за разглеждане на делото по исков ред, ответникът може най-късно с възражението да направи отвод за местна подсъдност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт