Home чл. 625, ал. 1 ГПК

чл. 625, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Компетентен орган за издаване на европейска заповед
Чл. 625. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Молбата за издаване на европейска заповед за плащане се подава пред окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт