чл. 614 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Събиране на доказателства в държавите-членки на Европейския съюз
Чл. 614. (В сила от 24.07.2007 г.) Когато събирането на доказателства трябва да се извърши по Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета, съдът може да отправи искане за събирането им до компетентния орган на другата държава членка или при условията на чл. 17 от регламента да изиска непосредствено събиране на доказателствата.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт