Home чл. 61, ал. 1 ГПК

чл. 61, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Спиране на срока
Чл. 61. (1) (Предишен текст на чл. 61 – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) При спиране на производството се спират и всички започнали да текат, но неизтекли още срокове. В този случай спирането на срока започва от онова събитие, по повод на което е било спряно производството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт