Home чл. 589, ал. 2, изр. 2 ГПК

чл. 589, ал. 2, изр. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Представяне на частен документ за удостоверяване
Чл. 589. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) При удостоверяване на подписа върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред нотариуса и пред него да подпишат документа или да потвърдят вече положените подписи. Когато документът ще се ползва за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот, лицата трябва пред нотариуса да изпишат пълното си име и положат подписа си, а ако подписът е вече положен, да изпишат пълното си име и потвърдят подписа. При удостоверяване на подпис върху частен документ се прилагат чл. 578, ал. 4 и 5, чл. 579, ал. 2 и чл. 582-585.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт