Home чл. 580, т. 6 ГПК

чл. 580, т. 6 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Съдържание на нотариалния акт
Чл. 580. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Нотариалният акт съдържа: […] 6. подпис и изписано пълно име на страните или техни представители и подпис на нотариуса.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт