Home чл. 58 ГПК

чл. 58 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Ред за връчване на призовките
Чл. 58. Призовките по делото се връчват по реда за връчване на съобщенията.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт