чл. 577 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Обжалване на отказ
Чл. 577. (1) Отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд.
(2) За отказите да се извърши вписване, отбелязване или заличаване се водят отделни книги.
(3) Когато съдът отмени отказа, вписването, отбелязването или заличаването се смята за извършено от момента на подаване на молбата за него.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт