Home чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК

чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Спиране на производството
Чл. 536. (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) (1) Охранителното производство се спира, когато:
1. има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт