Home чл. 524, изр. 3 ГПК

чл. 524, изр. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Спиране на въвода
Чл. 524. С молбата за спирането третото лице трябва да представи писмени доказателства за претендираното от него право върху имота. Молбата се разглежда в открито заседание с призоваване на взискателя, длъжника и третото лице. Ако съдът я прецени за основателна, той спира изпълнението и дава на третото лице едноседмичен срок да предяви иск в надлежния съд. Ако в дадения срок третото лице не предяви иск, по искане на взискателя спирането се отменя.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт