Home чл. 519, ал. 1 ГПК

чл. 519, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Изпълнение срещу държавни учреждения и общини
Чл. 519. (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2010 г.; Допълнението обявено за противоконституционно – ДВ, бр. 5 от 14.01.2011 г. с РЕШЕНИЕ № 15 на КС на РБ от 21.12.2010 г.)  (1) (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2010 г.; Допълнението обявено за противоконституционно – ДВ, бр. 5 от 14.01.2011 г. с РЕШЕНИЕ № 15 на КС на РБ от 21.12.2010 г.) Не се допуска изпълнение на парични вземания срещу държавни учреждения и общини.

[Текст на чл. 519, ал. 1, преди противоконституционните изменения и допълнения от ДВ, бр. 13 от 2010 г.]
Изпълнение срещу държавни учреждения
Чл. 519.  (1) Не се допуска изпълнение на парични вземания срещу държавни учреждения.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт