чл. 512, ал. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Запор върху трудово възнаграждение
Чл. 512. […] (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Ако длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, запорното съобщение се препраща там от лицето, което първоначално го е получило, и се смята за изпратено от съдебния изпълнител. Третото задължено лице уведомява съдебния изпълнител за новото място на работа на длъжника и за размера на сумата, удържана до преминаването на другата работа.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт