чл. 50, ал. 4, предл. второ ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Връчване на търговци и юридически лица
Чл. 50. […] (4) Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някой, който е съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление по чл. 47, ал. 1. Второ уведомление не се залепва.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт