Home чл. 496, ал. 2, изр. 2 ГПК

чл. 496, ал. 2, изр. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Постановление за възлагане
Чл. 496. […] (2) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2012 г.) От деня на влизане в сила на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота. Правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на взискателите.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт