Home чл. 490, ал. 1 ГПК

чл. 490, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Лица без право да наддават
Чл. 490. (1) Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, служителите на съдебния изпълнител, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите, нямат право да вземат участие в наддаването.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт