чл. 459, ал. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Присъединяване на кредитор с обезпечен иск
Чл. 459. […] (2) Алинея 1 се прилага и за ипотекарния и заложния кредитор, както и за кредитора с право на задържане.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт