Home чл. 434 ГПК

чл. 434 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Удостоверяване на изпълнителните действия
Чл. 434. За всяко предприето и извършено от него действие съдебният изпълнител съставя протокол, в който посочва деня и мястото на извършването му, направените от страните искания и заявления, събраната сума и направените разноски по изпълнението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт