чл. 433, ал. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Прекратяване и приключване на изпълнението
Чл. 433.[…] (2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и събиране на разноските по изпълнението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт