Home чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК

чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Прекратяване на изпълнението
Чл. 433. (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2012 г.) (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато: […] 8. взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт