Home чл. 433, ал. 1, т. 7 ГПК

чл. 433, ал. 1, т. 7 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Прекратяване на изпълнението
Чл. 433. (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2012 г.) (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато: […] 7. бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт