Home чл. 422 ГПК

чл. 422 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Иск за съществуване на вземането
Чл. 422. (1) Искът за съществуване на вземането се смята предявен от момента на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срокът по чл. 415, ал. 1.
(2) Предявяването на иск по ал. 1 не спира допуснатото незабавно изпълнение, освен в случаите по чл. 420.
(3) Ако искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение, изпълнението се прекратява и се прилага чл. 245, ал. 3, изречение второ.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините