чл. 422, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Иск за съществуване на вземането
Чл. 422. (1) Искът за съществуване на вземането се смята предявен от момента на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срокът по чл. 415, ал. 1.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт