чл. 418, ал. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Незабавно изпълнение
Чл. 418. […] (3) Когато според представения документ изискуемостта на вземането е в зависимост от изпълнението на насрещно задължение или от настъпването на друго обстоятелство, изпълнението на задължението или настъпването на обстоятелството трябва да бъдат удостоверени с официален или с изходящ от длъжника документ.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт