чл. 417, т. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Заповед за изпълнение въз основа на документ
Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на: […] 2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт