чл. 415, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Действие на възражението
Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи:
1. когато възражението е подадено в срок;
2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;
3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт