чл. 415, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Действие на възражението
Чл. 415.(Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Когато възражението е подадено в срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт