чл. 414 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Възражение
Чл. 414. (1) Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква.
(2) Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт