Home чл. 414, ал. 1 ГПК

чл. 414, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Възражение
Чл. 414. (1) Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт