чл. 391, ал. 1, т. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Предпоставки за допускане на обезпечението
Чл. 391. (1) Обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението и ако: […] 2. бъде представена гаранция в определения от съда размер съгласно чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт