Home чл. 390, ал. 4, изр. 2 ГПК

чл. 390, ал. 4, изр. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Обезпечение на бъдещ иск
Чл. 390. […] (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Молбата за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението се подава до родово компетентния съд по мястото на изпълнението. Спиране на изпълнението се допуска само срещу представяне на гаранция.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт