Home чл. 345 ГПК

чл. 345 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Изключване на имоти от делбата
Чл. 345. Когато в наследството има имоти, които наследодателят е притежавал в съсобственост с трети лица, тези имоти се изключват от поделяемата маса, ако между наследниците, от една страна, и третите лица-от друга, не се извърши делба преди съставянето на разделителния протокол.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт