чл. 344, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Решение по допускане на делбата
Чл. 344. (1) В решението, с което се допуска делба, съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки сънаследник. Когато се допуска делба на движими вещи, съдът се произнася и по въпроса кой от съделителите ги държи.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт