Home чл. 340 ГПК

чл. 340 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Отмяна на запрещението
Чл. 340. (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат и за отмяна на запрещението.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Отмяната на запрещението може да бъде поискана и от органа по настойничество и по попечителство или от настойника както и самостоятелно от поставения под ограничено запрещение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт