чл. 306, ал. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Съдържание на молбата за отмяна
Чл. 306. […] (3) Молбата се подава чрез първоинстанционния съд. Към молбата се прилага препис, който се връчва на насрещната страна. Тя може да даде отговор в едноседмичен срок от получаване на преписа.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт