чл. 304 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Отмяна по молба на трето лице
Чл. 304. Отмяна на решението може да иска и лицето, спрямо което решението има сила, независимо че то не е било страна по делото (чл. 216, ал. 2).

« Обратно към нормативния акт/термините