чл. 296, т. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Влизане в сила
Чл. 296. В сила влизат решенията: […] 3. по които касационна жалба не е допусната за разглеждане или не е уважена.

« Обратно към нормативния акт/термините