Home чл. 295 ГПК

чл. 295 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Касационно обжалване на решението при повторно разглеждане на делото
Чл. 295.  (1) Когато са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, второто решение на въззивната инстанция може да бъде обжалвано за нарушения, допуснати при повторното разглеждане на делото. Жалбата се разглежда от друг тричленен състав на Върховния касационен съд, който при отмяна решава спора по същество.Касационно обжалване на решението при повторно разглеждане на делото.
(2) Когато основанието за отмяна налага извършването на съдопроизводствени действия, Върховният касационен съд отменя въззивното решение и постановява ново решение, след като извърши необходимите действия. В този случай се прилагат съответно правилата за въззивното производство.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт