Home чл. 295, ал. 1 ГПК

чл. 295, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Касационно обжалване на решението при повторно разглеждане на делото
Чл. 295. (1) Когато са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, второто решение на въззивната инстанция може да бъде обжалвано за нарушения, допуснати при повторното разглеждане на делото. Жалбата се разглежда от друг тричленен състав на Върховния касационен съд, който при отмяна решава спора по същество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт