Home чл. 294 ГПК

чл. 294 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Повторно разглеждане на делото
Чл. 294. (1) Съдът, на който е изпратено делото, го разглежда по общия ред, като производството започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на решението. Указанията на Върховния касационен съд по прилагането и тълкуването на закона са задължителни за съда, на който е върнато делото.
(2) При повторното разглеждане на делото съдът се произнася и по разноските за водене на делото във Върховния касационен съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт