чл. 293, ал. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Касационно решение
Чл. 293. […] (2) Решението се отменя като неправилно, когато е нарушен материалният закон или са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила или решението е необосновано.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт