Home чл. 292 ГПК

чл. 292 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Предложение за тълкувателно решение
Чл. 292. При противоречиво разрешавани въпроси от Върховния касационен съд съставът предлага на общото събрание да постанови тълкувателно решение, като спира производството по делото.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт