чл. 291, т. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

[Редакция ДВ 59/2007] Уеднаквяване на практиката
Чл. 291. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Когато въззивното решение е постановено при противоречива практика, Върховният касационен съд: […] 3. когато приеме, че практиката в противоречивите решения е неприложима към висящия спор, посочва с мотивирано решение защо е неприложима; в този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото.
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт