Home чл. 290 ГПК

чл. 290 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Разглеждане на касационната жалба
Чл. 290. (1) Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния касационен съд в открито заседание.
(2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт