чл. 290, ал. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Разглеждане на касационната жалба
Чл. 290. […] (2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.

« Обратно към нормативния акт/термините