чл. 288 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Допускане на касационното обжалване
Чл. 288. Върховният касационен съд се произнася по допускане на касационното обжалване с определение в закрито заседание в състав от трима съдии.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт