Home чл. 287, ал. 3 ГПК

чл. 287, ал. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Отговор на касационната жалба и насрещна касационна жалба
Чл. 287. […] (3) Ако насрещна касационна жалба бъде подадена в срок, въззивният съд проверява редовността й и изпраща препис от нея заедно с приложенията й на другата страна, която може да подаде отговор в двуседмичен срок от получаването им.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт