Home чл. 285 ГПК

чл. 285 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Проверка на редовността на касационната жалба
Чл. 285. (1) Въззивният съд проверява редовността на жалбата и ако тя не отговаря на изискванията на чл. 284, съобщава на страната да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.
(2) Ако жалбата е редовна, въззивният съд я изпраща заедно с разменените книжа и делото на Върховния касационен съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт