Home чл. 284, ал. 3 ГПК

чл. 284, ал. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. […] (3) Към жалбата се прилагат:
1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;
2. преписи от жалбата и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
4. документ за внесена такса.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините