loader image
Страницата се зарежда...
Home чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК

чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините
Необходимо е да влезете в профила си, за да изпратите обратна връзка.

Граждански процесуален кодекс

Съдържание на касационната жалба
Чл. 284. […] (3) Към жалбата се прилагат: […] 1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;